Poslední změny na webu
Nově přidané články6. 12. 15:27 EG.D. - Ořez...9. 10. 18:31 Výsledky v...7. 10. 10:46 Zvěřinové s...Nově přidané albumy fotografií6. 9. 17:02 Penzion Na Zástavě14. 7. 16:52 Oslava 25. výročí posvěcení mí...Nově přidané soubory6. 12. 15:29 20211206142455140.pdf23. 11. 15:14 Úterý 23.11.202122. 11. 16:47 Pondělí 22.11.2021
 
 
Oficiální Facebook obce
 
Mapa obce Žádovice
 

Dopravní značení - horní újezd, Fěrunk

Tímto reagujeme na šíření nepřesných informací ohledně dopravního značení v části Horní Újezd a Fěruňk.

 

Dopravní značení bylo v uvedených částech umístěno v souvislosti s blížícím se termínem dokončení a otevření rozhledny „Súsedská“ z důvodu, aby nedocházelo k vjezdu a parkování návštěvníků rozhledny do uvedených částí a na soukromé pozemky a tím k obtěžování vlastníků nemovitostí nadměrným provozem.

Pro parkování návštěvníků rozhledny budou sloužit parkoviště u Kulturního domu a u hřiště, na která budou návštěvníci nasměrováni dopravními značkami.

 

 

Tato dopravní úprava byla schválena MěÚ Kyjov, odborem správních, dopravních a živnostenských agend, následně v měsíci září bylo značení instalováno odbornou společností Trasig s.r.o..

 

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu byla vyvěšena na Úřední desce od 16.6. do 12.7. 2021.

V uvedeném období mohly dotčené osoby uplatnit své námitky a připomínky.

 

Informace je zveřejněna na Úřední desce, v zápise č. 3 z Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žádovice, bod 9.14, konaného dne 30.6. 2021, včetně informace, že dopravní obsluze (vlastníkům nemovitostí) bude vjezd povolen.

 

Veřejná vyhláška – Stanovení místní úpravy provozu – opatření obecné povahy visela na úřední desce od 16.7. do 25.8. 2021.

 

Účinnost dodatkové tabulky Dopravní obsluze vjezd povolen je popsána ve Vyhlášce č. 294/2015 Sb., vyhlášce kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v příloze Dodatkové tabulky – označení E13:

 

„Text nebo symbol

Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

 

 

Věřím, že uvedené informace dostatečně vysvětlují náš záměr a uvádějí dohady na pravou míru.

Stejným způsobem řeší situaci i Hýsly a Ježov, obce které se na výstavbě rozhledny podílejí.

Zpět